BPIL Sp. z o.o.

 

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.
ul. Dywizjonu 303 127 lok. 77
01-470 Warszawa

tel.: (+48 22) 295-12-36
fax: (+48 22) 295-13-14
mail: biuro@bpil.eu

 

 
NIP: 522-29-89-770 | REGON: 145824102 | KRS: 0000397828 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

BPIL Sp. z o.o. © 2012