O NAS

Firma Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o. o. powstała w 2011 roku.

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji projektowych dróg i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wszystkich stadiach: koncepcje, analizy kosztowe, projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, kosztorysy, organizacje ruchu, wizualizacje 3D.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z inwestorami prywatnymi oraz publicznymi. Nasze referencje obejmują m. in. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, zjazdy, parkingi, makroniwelacje, obiekty inżynierskie na terenie kilku województw w Polsce.

Firma współpracuje z kadrą doświadczonych specjalistów

w dziedzinie ochrony środowiska, geologii i geotechniki, geodezji, architektury krajobrazu, inżynierii ruchu, a także z projektantami branżowymi.

CZYTAJ DALEJ
OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji we wszystkich fazach począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, aż do realizacji inwestycji.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:

 • Dokumentacje geologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • Mapy do celów projektowych
 • Projekty podziałów nieruchomości na potrzeby decyzji ZRID
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Prognozy ruchu i obliczenia przepustowości
 • Audyty BRD
 • Projekty budowlane i wykonawcze budowy, przebudowy i remontów dróg
 • Projekty obiektów inżynierskich
 • Projekty budowy i przebudowy infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą
 • Projekty posadowienia budowli w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Projekty makroniwelacji terenu dla obiektów wielkopowierzchniowych
 • Projekty urządzenia terenów zieleni i małej architektury
 • Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Materiały przetargowe (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne)
 • Nadzór autorski
CZYTAJ DALEJ
PROJEKTY

Przedstawiamy wybrane projekty, w których uczestniczyliśmy jako samodzielny wykonawca, partner konsorcjum lub podwykonawca innych jednostek projektowych.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie

w wykonywaniu zróżnicowanych projektów - zarówno ulic w obszarach miejskich, jak i dróg zamiejskich.

ZOBACZ WSZYSTKIE
 • Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku od ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach

  Projekt obejmuje budowę nowego odcinka drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oświetleniem.
  SZCZEGÓŁY
 • Budowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz

  Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4320W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 636 do granicy gm. Tłuszcz polegającą budowie ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia i oświetlenia.
  SZCZEGÓŁY
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dk 16 w msc. Grzegorze i Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

  Projekt obejmuje budowę budowę zatok autobusowych i chodników wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.
  SZCZEGÓŁY
 • Droga powiatowa nr 1425 Podlejki - Olsztynek w msc. Ameryka, gm. Olsztynek

  Projekt obejmował rozbudowę drogi powiatowej na odcinku około 600 m przy włączeniu do węzła S51 Olsztynek Wschód w związku z budową Centrum Dystrybucyjnego Olsztynek.
  SZCZEGÓŁY
 • Nowy przebieg ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy

  Projekt obejmował budowę ulic dojazdowych do obwodnicy Olsztyna (2.KDG i 5.KDZ) klasy GP i G o przekroju 2x2 i łącznej długości ok. 7 km, wraz z pętlą autobusową, obiektami inżynierskimi (tunel drogowy, podziemne przejścia dla pieszych, przepusty dla płazów), drogami dla rowerów, urządzeniami ochrony środowiska i infrastrukturą techniczną.
  SZCZEGÓŁY
 • Ulica Partyzantów w Olsztynie oraz zintegrowany węzeł przesiadkowy przy Dworcu Głównym w Olsztynie

  Projekt obejmował przebudowę ulicy Partyzantów na odcinku od ul. 1-go Maja do Pl. Bema oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie. W ramach dokumentacji zaprojektowano m. in. buspasy, pętlę autobusową, drogi dla rowerów, sygnalizację świetlną, urządzenia ITS, zieleń, małą architekturę.
  SZCZEGÓŁY

AKTUALNOŚCI Zapoznaj się
z najnowszymi informacjami

KARIERA

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 • Asystent projektanta branży drogowej

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@bpil.eu wraz z oświadczeniem.

  APLIKUJ
NASI KLIENCI Instytucje
dla których pracowaliśmy
Kontakt

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

ul. Dywizjonu 303 127 lok. 77
01-470 Warszawa

NIP: 522-29-89-770
REGON: 145824102
KRS: 0000397828

tel.: (+48 22) 295-12-36
fax: (+48 22) 295-16-10
mail: biuro@bpil.eu

FORMULARZ KONTAKTOWY
NIP: 522-29-89-770 | REGON: 145824102 | KRS: 0000397828 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS