O NAS

Firma Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o. o. powstała w 2011 roku.

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji projektowych dróg i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wszystkich stadiach: koncepcje, analizy kosztowe, projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, kosztorysy, organizacje ruchu, wizualizacje 3D.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z inwestorami prywatnymi oraz publicznymi. Nasze referencje obejmują m. in. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, zjazdy, parkingi, makroniwelacje, obiekty inżynierskie na terenie kilku województw w Polsce.

Firma współpracuje z kadrą doświadczonych specjalistów

w dziedzinie ochrony środowiska, geologii i geotechniki, geodezji, architektury krajobrazu, inżynierii ruchu, a także z projektantami branżowymi.

CZYTAJ DALEJ
OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji we wszystkich fazach począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, aż do realizacji inwestycji.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:

 • Dokumentacje geologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • Mapy do celów projektowych
 • Projekty podziałów nieruchomości na potrzeby decyzji ZRID
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Prognozy ruchu i obliczenia przepustowości
 • Audyty BRD
 • Projekty budowlane i wykonawcze budowy, przebudowy i remontów dróg
 • Projekty obiektów inżynierskich
 • Projekty budowy i przebudowy infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą
 • Projekty posadowienia budowli w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Projekty makroniwelacji terenu dla obiektów wielkopowierzchniowych
 • Projekty urządzenia terenów zieleni i małej architektury
 • Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Materiały przetargowe (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne)
 • Nadzór autorski
CZYTAJ DALEJ
PROJEKTY

Przedstawiamy wybrane projekty, w których uczestniczyliśmy jako samodzielny wykonawca, partner konsorcjum lub podwykonawca innych jednostek projektowych.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie

w wykonywaniu zróżnicowanych projektów - zarówno ulic w obszarach miejskich, jak i dróg zamiejskich.

ZOBACZ WSZYSTKIE
 • Lokalizacja naszych projektów

  SZCZEGÓŁY
 • Budowa drogi gminnej od węzła „Wola Rasztowska” na drodze S8 w Emilianowie (gm. Radzymin) do dz. nr ew. 520/2, obręb 0017 Małopole w gminie Dąbrówka

  Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o dł. ok, 2 km wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.
  SZCZEGÓŁY
 • Analiza koncepcyjna rozwiązań geometrycznych połączeń dróg S14 - DK91 - A2 przy węźle Emilia

  Wspólnie z firmą "TransEko" wykonaliśmy szczegółową koncepcję projektową rozwiązań geometrycznych na węźle "Emilia" umożliwiających połączenie istniejącej autostrady A2, drogi krajowej nr 91 oraz będącej w realizacji drogi ekspresowej S14 w przypadku braku realizacji węzła "Słowik". W ramach umowy wykonano także analizę ruchu na zaprojektowanym układzie z wykorzystaniem metod mikrosymulacji oraz szacunkowy kosztorys robót budowlanych.
  SZCZEGÓŁY
 • Budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) w Warszawie

  Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska na warszawskim Targówku o łącznej długości ok. 2,4 km z wyłączeniem odcinków przebudowanych w związku z budową II linii metra. Projekt przewiduje uporządkowanie pasa drogowego m. in. poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz nasadzenia zieleni.
  SZCZEGÓŁY
 • Budowa odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 2KDZ wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4129W w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb Bronisze

  Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej dł. ok. 200 m oraz budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Świerkową w Broniszach.
  SZCZEGÓŁY
 • Budowa dróg gminnych oznaczonych w MPZP jako KDL3 i KDL5 (ul. Jaskrowska) w Częstochowie

  Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 850 m wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi, oświetleniem i odwodnieniem w Częstochowie.
  SZCZEGÓŁY

AKTUALNOŚCI Zapoznaj się
z najnowszymi informacjami

KARIERA

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 • Projektant branży drogowej

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@bpil.eu wraz z oświadczeniem.

  APLIKUJ
 • Asystent projektanta branży drogowej

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@bpil.eu wraz z oświadczeniem.

  APLIKUJ
NASI KONTRAHENCI Instytucje, dla których
mieliśmy przyjemność wykonywać zlecenia
Kontakt

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

ul. Dywizjonu 303 127 lok. 77
01-470 Warszawa

NIP: 522-29-89-770
REGON: 145824102
KRS: 0000397828

tel.: (+48 22) 295-12-36
fax: (+48 22) 295-16-10
mail: biuro@bpil.eu

FORMULARZ KONTAKTOWY
NIP: 522-29-89-770 | REGON: 145824102 | KRS: 0000397828 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS