Roboty budowalne w Wymyślu Polskim na ukończeniu

27 kwietnia 2020

W kwietniu 2020 r. odwiedziliśmy budowę ronda w Wymyślu Polskim.

Wykonawca zakończył już roboty budowlane przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 w Wymyślu Polskim. Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi oraz poprawiającego bezpieczeństwo ronda. Obecnie trwają jeszcze procedury związane z odbiorami inwestycji do użytkowania.