Projektant branży drogowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II st. (kierunek budownictwo lub pokrewny),
 • konieczna znajomość oprogramowania firmy Bentley (Microstation, InRoads, PowerCivil),
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • rzetelność, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • NIE WYMAGAMY POSIADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

Zakres obowiązków:

 • samodzielne opracowywanie projektów budowy dróg i ulic,
 • opracowywanie projektów organizacji ruchu,
 • koordynacja międzybranżowa,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, z ugruntowaną pozycją na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • elastyczny czas pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@bpil.eu wraz z oświadczeniem o następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303 nr 127 lok. 77. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat. Dodatkowo, dane  będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.