Nowy przebieg ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy

INWESTOR:
Gmina Olsztyn
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował budowę ulic dojazdowych do obwodnicy Olsztyna (2.KDG i 5.KDZ) klasy GP i G o przekroju 2x2 i łącznej długości ok. 7 km, wraz z pętlą autobusową, obiektami inżynierskimi (tunel drogowy, podziemne przejścia dla pieszych, przepusty dla płazów), drogami dla rowerów, urządzeniami ochrony środowiska i infrastrukturą techniczną.