Ulica Partyzantów w Olsztynie oraz zintegrowany węzeł przesiadkowy przy Dworcu Głównym w Olsztynie

INWESTOR:
Gmina Olsztyn
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował przebudowę ulicy Partyzantów na odcinku od ul. 1-go Maja do Pl. Bema oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie. W ramach dokumentacji zaprojektowano m. in. buspasy, pętlę autobusową, drogi dla rowerów, sygnalizację świetlną, urządzenia ITS, zieleń, małą architekturę.