Analiza koncepcyjna rozwiązań geometrycznych połączeń dróg S14 - DK91 - A2 przy węźle Emilia

INWESTOR:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Wspólnie z firmą "TransEko" wykonaliśmy szczegółową koncepcję projektową rozwiązań geometrycznych na węźle "Emilia" umożliwiających połączenie istniejącej autostrady A2, drogi krajowej nr 91 oraz będącej w realizacji drogi ekspresowej S14 w przypadku braku realizacji węzła "Słowik". W ramach umowy wykonano także analizę ruchu na zaprojektowanym układzie z wykorzystaniem metod mikrosymulacji oraz szacunkowy kosztorys robót budowlanych.