Budowa dróg gminnych oznaczonych w MPZP jako KDL i KDD wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDL z drogą krajową nr 43 w m. Libidza, gm. Kłobuck

INWESTOR:
Gmina Kłobuck
ZLECENIODAWCA:
Inwestor prywatny
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował budowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 600 m wraz z ciągami pieszymi i towarzyszącą infrastrukturą oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 43.