Budowa dróg gminnych oznaczonych w MPZP jako KDL3 i KDL5 (ul. Jaskrowska) w Częstochowie

INWESTOR:
Prezydent Miasta Częstochowy
ZLECENIODAWCA:
Inwestor prywatny
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 850 m wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi, oświetleniem i odwodnieniem w Częstochowie.