Budowa drogi gminnej oznaczonej 3.KL oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bierutowskiej - ul. Odolanowskiej - Al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

INWESTOR:
Inwestor prywatny
ZLECENIODAWCA:
Inwestor prywatny
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 600 m oraz budowę sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną przebudową geometrii skrzyżowania ul. Bierutowskiej, Odolanowskiej i Al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.