Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku od ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach

INWESTOR:
Prezydent Miasta Częstochowy
ZLECENIODAWCA:
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje budowę nowego odcinka drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oświetleniem.