Budowa odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 2KDZ wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4129W w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb Bronisze

INWESTOR:
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ZLECENIODAWCA:
Inwestor prywatny
OPIS PROJEKTU:
Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej dł. ok. 200 m oraz budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Świerkową w Broniszach.