Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w Dobrzelinie i Żychlinie, województwo łódzkie

INWESTOR:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 583 na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 2 km wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi, oświetleniem i odwodnieniem.