Kiedy powstanie droga do S8?

26 marca 2018

Na stronie internetowej Gminy Wołomin opublikowano ciekawy artykuł wyjaśniający wszystkie zawiłości i powody, z których wynika tak długi czas oczekiwania na budowę drogi dojazdowej do węzła „Wołomin”.

W skrócie, głównym powodem była wydłużona procedura uzyskania decyzji środowiskowej spowodowana protestami organizacji ekologicznych. Ostatecznie, po postępowaniu odwoławczym w kilku instancjach, decyzja środowiskowa została wydana i uzyskała prawomocność. Obecnie trwa kompletowanie pozostałych niezbędnych decyzji, a także aktualizacja części uzyskanych wcześniej uzgodnień. Niebawem zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.