Budowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz

INWESTOR:
Powiat Wołomiński
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4320W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 636 do granicy gm. Tłuszcz polegającą budowie ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia i oświetlenia.