Budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) w Warszawie

INWESTOR:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
ZLECENIODAWCA:
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
OPIS PROJEKTU:
Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy / rozbudowy ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska na warszawskim Targówku o łącznej długości ok. 2,4 km z wyłączeniem odcinków przebudowanych w związku z budową II linii metra. Projekt przewiduje uporządkowanie pasa drogowego m. in. poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz nasadzenia zieleni.