Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dk 16 w msc. Grzegorze i Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

INWESTOR:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
ZLECENIODAWCA:
---
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje budowę budowę zatok autobusowych i chodników wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.